Biogaz

Drób, krowy, świnie

Profesjonalne instalacje biogazowe

Jesteś właścicielem fermy zwierząt? Nie wiesz, jak zaoszczędzić na energii elektrycznej? Biogaz może być rozwiązaniem!

Energia z biogazu

Biogaz to mieszanina gazów z fermentowanych materiałów, znany również jako „zielone paliwo”. Może być wykorzystane przez klienta biznesowego oraz indywidualnego między innymi w celu:

Budowa biogazowni z Polish Wind Power to ekonomiczna inwestycja, która pozwala na ekologiczne pozbycie się odpadów rolniczych z równoczesnym zyskiem w postaci energii elektrycznej. PWP wie, jak oddzielić amoniak od obornika drobiowego!

najwieksze-biogazownie-w-polsce
Propozycja współpracy w zakresie biogazu

Polish Wind Power

Biogazownie to wciąż najbardziej niedoceniany typ instalacji w sektorze energii odnawialnej. Przekonaj się, co w sobie kryje inwestycja z Polish Wind Power w „zielone paliwo”.

Najważniejszą cechą biogazowni rolniczych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw jest równomierna dostawa energii elektrycznej przez cały rok – jako jedyne źródło w dziedzinie energii odnawialnej, bezcenny w tej kwestii atrybut w porównaniu do energii wiatrowej, słonecznej czy wodnej.

Jesteś ciekawy jak działa biogazownia?

Początkowo, w procesie fermentacji wykorzystywane są substraty takie jak kukurydza czy pozostałości z buraków cukrowych. Następnie, w korzystnych dla bakterii warunkach temperaturowych zaczyna się proces fermentacji. W efekcie tego procesu otrzymujemy ekologiczny nawóz oraz metan, który stanowi kluczowy dla nas składnik. Jest on gromadzony w zasobniku, a potem dostarczany jako paliwo do silników, które w procesie spalania przekształcają ten biogaz w energię elektryczną. Zgromadzone ciepło, które zostało wytworzone przez silnik stanowi dodatkowe źródło ogrzewania m.in. dla hal, stajni, mieszkań i pobliskich budynków.

W niektórych przypadkach, sprężony metan może także zasilić publiczną sieć gazową. Jest to jeszcze jednak rozwiązanie, które nie występuje zbyt często w Polsce z uwagi na małą ilość punktów przyłączenia gazu.

Ekologiczny nawóz z biogazowni jest bardzo przydatny, a w związku z tym dostarczany okolicznym rolnikom, którzy wykorzystują go do poprawy jakości gleby na polach uprawnych.

W Polish Wind Power biogazownie typu 2.0 pracują tylko i wyłącznie na substracie w postaci obornika kurzego jako głównego źródła energii. Jest to zyskowna alternatywa dla systemów opartych na przestarzałej, konwencjonalnej technologii, w której podstawowym substratem jest kukurydza. Unika się w ten sposób konieczności zakupu lub wyprodukowania dużej ilości kukurydzy przez użytkownika biogazowni. Nasze biogazownie rolnicze działają bez kukurydzy.

Wielu polskich hodowców oddaje wyprodukowany w czasie odchowu obornik rolnikom, którzy zazwyczaj używają go jako nawóz pól. Wysokie stężenie związków amonowych na polach jest dużą wadą dla rolników, a nieprzyjemny zapach staje się uciążliwy dla mieszkańców. W efekcie duże ilości amoniaku przenikają przez gleby uprawne do wód gruntowych i dochodzi do ich skażenia. Wiąże się to z kosztownymi procesami uzdatniania wody, w najgorszych przypadkach dochodzi do skażenia jezior, co dzieje się obecnie w różnych regionach Europy, stąd też tyle korzyści dla środowiska można osiągnąć dzięki instalacjom biogazowni z PWP.

Kurzy obornik charakteryzuje się podobną wartością energetyczną w procesie pozyskiwania metanu, co kukurydza. Wartość i specyfika substratów musi być odpowiednio dobrana dla każdej biogazowni, aby zapewnić równomierną produkcję metanu. Tym właśnie zadaniem zajmują się nasi specjaliści, którzy opracowują konfigurację biogazowni mogącej wyprodukować wystarczającą ilość metanu. W oparciu o różne substraty i ich próbki, fachowcy z Polish Wind Power wypracowują mieszankę, która zapewnia efektywną eksploatację biogazowni rolniczej. Wydajność w KW dla każdego z systemów jest zależna od ilości oraz dostępności tychże substratów. Dla naszych klientów projektujemy i konfigurujemy biogazownie o mocy od 75 KW do 2000 KW. W przypadku zainteresowania biogazownią o mocy powyżej 1000 KW jesteśmy gotowi do podjęcia się realizacji projektu we współpracy z naszymi klientami i inwestorami.

Przy mniejszych biogazowniach klient inwestuje w projekt samodzielnie w oparciu o nasze zawodowe wsparcie. Pomagamy naszym klientów również w pozyskiwaniu wszystkich dostępnych na rynku dotacji publicznych.

Nasze rozwiązania cieszą się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród hodowców drobiu, świń, bydła i bydła mlecznego oraz wśród dostawców owoców i warzyw, którzy produkują odpady.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaprojektowanych i wybudowanych przez nas biogazowniach w Polsce, to obejrzyj film dostępny na naszej stronie internetowej.

W przypadku zainteresowania inwestycją prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub w siedzibie naszej firmy.

Partnerzy

Długotrwałość, pewność i terminowość to też zasługa starannie dobranych firm, z którymi współpracujemy. Polska pomysłowość i niemiecka trwałość wykonania.